Agenda 2030

Annie Lööf är listig och beräknande

Sedan Annie Lööf blev inbjuden (2017) till de riktigt stora ”elefanterna” i bl.a. Bilderbergergruppen och dessutom blev medlem i Trilaterala kommissionen, inbjuden av Jacob Wallenber, Styrelseordförande i Bilderbergergruppen, tillika medlem av Trilaterala kommissionen så kände […]

Agenda 2030

Demonstration mot FN:s Global Compact

Demonstrationen Demonstrationen utgick från mynttorget och marscherade till Riksdagen, uppskattningsvis deltog ca:500 personer. Missnöjet ökar. Inga officiella MSN-media har rapporterat om demonstrationen, men ingen hade väl väntat sig det. Däremot var det fler från alternativa […]

Trilaterala Kommisionen

Fakta om Trilaterala kommissionens Grundare

David Rockefeller (De 300) grundade Trilaterala kommissionen som består av tre grupperingar: Förenta staterna, Europa och Japan. Rockefeller fick delvis inspiration till detta av Zbigniew Brzezinski (TC, CFR, Bil), professor vid elitstyrda Columbia-universitetet. Brzezinski har […]