Tafflig hantering från början och som saknade fast ledarskap!

Ska man vara förvånad över regeringen och i synnerhet statsministerns agerande? Hade det gått att stoppa eller minimera pandemins utbredning på av betydelse tidigare stadie? -Ja visst, så fort man fick klart för sig att det nästan uteslutande mest utsatta som drabbades, äldre på våra äldreboenden, hjärt-kärlsjuka, diabetespatienter, vissa invandrargrupper i speciellt utsatta områden samt överviktiga för att ta några grupper som exempel. Vi vet att det var de äldre på våra äldreboenden som kom att drabbas värst av alla, för dessa sattes bara helt kallblodigt och känslolöst palliativ vård in, vare sig de hade covid-19, eller inte, de gamla skulle inte belasta sjukvården