Pfizers covid-19-vaccin visar 90 procents säkerhet

Pfizers och Biontechs covid-19-vaccin visar över 90 procents effektivitet. Det meddelar bolagen i ett pressmeddelande

”De pågående fas III-studierna av läkemedelsbolagens mRNA-baserade vaccinkandidat visar att nio av tio fick skydd mot sars-cov-2 som orsakar covid-19. Skyddet för patienterna utvecklades sju dagar efter den andra dosen, och 28 dagar efter den första, uppger bolagen.”

Vad innebär då detta? -Jo, att efter den första dosen blir det ytterligare 28 dagars karantän för att till nittio procent vara skyddad, under förutsättningen att man inte blir smittad under de tjugoåtta dagar det tar för kroppen att lära sig känna igen viruset.

Det aktuella vaccinet består av genetiskt material, mRNA, som kodar för ett ytprotein (spikeprotein) på det nya coronaviruset sars-cov-2.

När man vaccineras med detta vaccin kommer ytproteinet att produceras av våra celler. Kroppen reagerar då på detta främmande ämne genom att utveckla antikroppar och T-celler som riktar sig specifikt mot detta protein.

Nittio procent skydd låter väl bra, eller? För Sveriges del innebär det att drygt 1 miljon kommer inte ha eller få ett effektivt skydd, smaka på det.

Naturligtvis eller med stor sannolikhet blir det de mest utsatta som kommer att drabbas åter igen, för att inte tala om eventuella biverkningar som följd, alla har nog svininfluensan i färskt minne och vilka påföljderna blev. Det finns all anledning till att Svenska befolkningen känner oro, där dryga trettio procent känner stor oro.

S.Kling

Redaktör klingbloggen