Den Nya Världsordningen 1-3

Vad är då den Nya Världsordningen?

Att definiera den nya världsordningen

En grundläggande definition kan vara det bästa att börja med, som ett sätt att lägga grunden för allt annat. För att göra detta, låt oss först ta en titt på ett citat av den kände alternative forskaren och journalisten James Corbett när det gäller frågan om vad den nya världsordningen är: Jag tror inte att det är rätt att avgränsa den nya världsordningen till att vara en policy eller en grupp. Jag menar att det snarare är en del av en ideologi om globalism, som har formulerats på olika sätt av olika ledade personer som är sammankopplade, men kanske inte alltid på det sätt som vi tror. 

Från början är det viktigt att förstå att den nya världsordningen inte nödvändigtvis är en viss grupp personer eller en skriven lag, utan det är mer en övergripande ideologi. En ideologi är en världsbild och ett trossystem som styr en individ, en grupp, en social rörelse, en klass eller en institution. Grundtanken bakom ideologin om en ny världsordning är internationell kollektivism. Medan makt och lag inom olika samhällen i huvudsak är centraliserad till färre grupper, så innebär kollektivismen att överskrida nationerna och flytta makten och lagen till internationella organ och institutioner, i tron att det gynnar människor i världen kollektivt mer än en decentraliserad lokal lagstiftning. Därför är idén om en ny världsordning inte bara en politik, en inhemsk grupp eller en internationell organisation, utan den omfattar en internationell ideologisk rörelse för byggandet av ett globalt styrningssystem. Det finns inget tvivel om att inom denna ideologi utvecklas vissa mönster och strukturer hos människor och organisationer och deras taktik kontinuerligt, om och om igen, för att på sikt genomföra uppdraget. Medan många bara är allmänt välvilliga till denna rörelse, så vet dessa grupper och individer vad det egentligen handlar om och hänvisar ofta till idén om ”The New World Order” i sina skrifter, sina tal och sin litteratur. Det är en sann konspiration för en ny världsordning med en internationell kollektivism, vilket en majoritet av mänskligheten inte ens är medveten om.

Nu är det här som många människor, som inte kommit i kontakt med dessa tankar tidigare, kanske kommer att sluta läsa, eftersom den första tanken som spelas upp kanske är att det verkar vara som en Hollywoodfilm om en hemlig makt eller en auktoritär diktator, som styr över världen från sin heliga tron. Det är dock ett mycket förenklat sätt att se på en ideologi som spänner över generationer och som är betydligt mer komplex och nyanserad än många tror.

Till att börja med behöver inte ordet styrning nödvändigtvis ha samma betydelse som regering. Medan regering är en synlig grupp eller organisation, som ofta väljs och som hålls ansvarig, kan styrning överskrida nationen och drivas privat som en starkare makt bakom kulisserna, och som inte alltid är synlig och oftast inte är vald eller ansvarig inför allmänheten. Till exempel är det väl känt att kardinal de Richelieu var ”kraften bakom tronen” för Ludvig XIII av Frankrike. På samma sätt är det idag väl känt att Federal Reserve är en stark ”makt bakom tronen” i USAs regering, med sin självständiga förmåga att styra penningpolitiken. Det är denna koncentrerade makt som arbetar tillsammans i skuggorna mot ett en-världssystem och som de flesta människor ofta hänvisar till i dag som ”The New World Order.

I en värld med en sådan teknisk utveckling som vi nu har, bör det inte komma som en överraskning för någon att det skulle kunna finnas en ideologisk grupp som bildats omkring konsolidering av internationell makt och kontroll. Vilken kort överblick på historien som helst beskriver hur kejsare och tyranner har försökt att utöka sin makt och sitt inflytande över allt större områden i århundraden. Det råkar bara vara så att det i dag kan göras på en global skala som aldrig förr. Detta var inget som kom som en blixt från en klar himmel. Många människor på hög samhällsnivå har länge öppet diskuterat sin vision om en världsregering. Samtidigt har andra blivit medvetna och varnar om uppbyggnaden av de osynliga krafter som nu arbetar tillsammans bakom kulisserna mot ytterligare centralisering av kontrollen. De följande är bara några av de många citat som florerar med uttalanden av mycket erkända personer om ämnet:

De verkliga härskarna i Washington är osynliga, och utövar makt från bakom kulisserna.
– Felix Frankfurter, Supreme Court Justice, 1952

Några av de största männen i USA när det gäller handel och tillverkning är rädda för något. De vet att det finns en kraft någonstans så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så genomträngande, att de föredrar att inte tala alltför högt, när de talar fördömande om detta.
– Woodrow Wilson, USAs 28e presidenten
Vi ska ha en världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Den enda frågan är om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller erövring.
– James Paul Warburg [son till Paul Warburg, författaren av Federal Reserve Act] 7 februari 1950

Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är nu mer sofistikerad och förberedd att marschera mot en världsregering. Den överstatliga suveräniteten hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.
– David Rockefeller, Baden-Baden, Tyskland 1991

Jag tror att hans [Obamas] uppgift blir att utveckla en övergripande strategi för Amerika under denna period, nu när en ny världsordning verkligen kan skapas.
– Henry Kissinger, CNBC, 2008
Det verkar ganska uppenbart att något är på gång bakom stängda dörrar, vilket många inom etablissemanget är medvetna om och antingen ingår i eller är rädda för att prata om. Så hur börjar man med att sätta in allt detta i ett rationellt perspektiv?

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*