Sveriges coronastrategi

Tafflig hantering från början och som saknade fast ledarskap!

Ska man vara förvånad över regeringen och i synnerhet statsministerns agerande? Hade det gått att stoppa eller minimera pandemins utbredning på av betydelse tidigare stadie? -Ja visst, så fort man fick klart för sig att det nästan uteslutande mest utsatta som drabbades, äldre på våra äldreboenden, hjärt-kärlsjuka, diabetespatienter, vissa invandrargrupper i speciellt utsatta områden samt överviktiga för att ta några grupper som exempel. Vi vet att det var de äldre på våra äldreboenden som kom att drabbas värst av alla, för dessa sattes bara helt kallblodigt och känslolöst palliativ vård in, vare sig de hade covid-19, eller inte, de gamla skulle inte belasta sjukvården

Pfizers covid-19-vaccin visar 90 procents säkerhet

Pfizers covid-19-vaccin visar 90 procents säkerhet

Pfizers och Biontechs covid-19-vaccin visar över 90 procents effektivitet. Det meddelar bolagen i ett pressmeddelande

”De pågående fas III-studierna av läkemedelsbolagens mRNA-baserade vaccinkandidat visar att nio av tio fick skydd mot sars-cov-2 som orsakar covid-19. Skyddet för patienterna utvecklades sju dagar efter den andra dosen, och 28 dagar efter den första, uppger bolagen.”

Vad innebär då detta? -Jo, att efter den första dosen blir det ytterligare 28 dagars karantän för att till nittio procent vara skyddad, under förutsättningen att man inte blir smittad under de tjugoåtta dagar det tar för kroppen att lära sig känna igen viruset.

Det aktuella vaccinet består av genetiskt material, mRNA, som kodar för ett ytprotein (spikeprotein) på det nya coronaviruset sars-cov-2.

När man vaccineras med detta vaccin kommer ytproteinet att produceras av våra celler. Kroppen reagerar då på detta främmande ämne genom att utveckla antikroppar och T-celler som riktar sig specifikt mot detta protein.

Nittio procent skydd låter väl bra, eller? För Sveriges del innebär det att drygt 1 miljon kommer inte ha eller få ett effektivt skydd, smaka på det.

Naturligtvis eller med stor sannolikhet blir det de mest utsatta som kommer att drabbas åter igen, för att inte tala om eventuella biverkningar som följd, alla har nog svininfluensan i färskt minne och vilka påföljderna blev. Det finns all anledning till att Svenska befolkningen känner oro, där dryga trettio procent känner stor oro.

S.Kling

Redaktör klingbloggen

SARS-CoV-2-viruset Follow the Money

SARS-CoV-2-viruset. Världshistoriens störst bedrägeri?

Lars Bern

Brev från 400 läkare.

UTDRAG
Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och av över 1000 av annan sjukvårdspersonal. Brevet är ställt till alla belgiska
myndigheter och alla belgiska medier den 5 september 2020.

Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste månaderna.

Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.

Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av censur.

Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon krispolitik längre. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.

Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.

Hela brevet som är mycket intressant och läsvärt går att läsa på:

Lars Berns blogg https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

Brevet bekräftar det mång har anat, inte minst alla som skriver och bloggar på fria medier att det pågår ett gigantiskt bedrägeri.

Djupt involverad i BIG PHARMA
Bara provtagningar genererar miljarder.
Vad kommer då Vaccinet generera?
Follow the money
I särklass den största bidragsgivaren till WHO

S.Kling

Redaktör klingbloggen

Barn utnyttjades Då som Nu av Makteliten

Barn utnyttjades Då som Nu av Globalistiska Makteliten i form av (MSM)

Greta, som nu inte är bara Sveriges utan hela världens Greta

Genom FN, IPCC, MSM (mainstream media) har Greta fått ett näst intill Helgonlikt status. Greta rör sig med de absoluta topparna inom världspolitiken och i FN rör hon sig nu mer nästintill som barn i huset. Det är inget fel med Greta, hon tror på det hon gör och att människor är goda, talar sanning och vill alla människor väl. Att hon fått den Helgonlika status är att, det gagnar Globalisternas maktelit.

Barn går alltid hem

Barn går alltid hem Hitlers propagandaminister Goebbels utnyttjade fenomenet att använda barn i propagandasyfte. Alla ingredienser finns, barn-oskyldig blick, mm. i Gretas fall, ett hälsostatus, helt perfekt. Det spelar positivt på våra känslor. Nästan alla köper det konceptet, vare sig det är sant eller falskt.

Kritiskt tänkande

Att exploatera barn i propagandasyfte borde göra att vi höjer ögonbrynen just för att det är Barn! Speciellt om det gäller på politisk toppnivå.
MSM (mainstream media) skriver spaltmil om Greta världen över (varför). MSM är Globalisternas propagandamaskineri, ägs till nittio procent av just Globalismens Oligarker, i Sverige Bonnierkoncernen med sin ägarstruktur.
Det skrivs otroligt mycket om Gretas hälsostatus (varför), därför att det är en viktig ingrediens vars syfte är att spela på våra känslor, men har i själva verket inte med Gretas miljö-klimat engagemang att göra.

I ärlighetens namn

Vad kan Greta egentligen om miljö och klimat globalt sett? Vad kan Greta om vuxenvärldens falskspel, som inte ens vuxna förstår? Hur kommer Greta reagera den dagen hon förstår att allt var en lögn? Vem tar ansvar för Greta då? FN, MSM…? Kommer Greta bli en politisk haverist när lögnen avslöjas? Kommer Greta kunna lita på andra människor när sanningen uppdagats? Varför låter föräldrarna detta fortsätta?
För övrigt önskar jag Greta all lycka i den vuxna världens falskspel.

Barn går alltid hem Hitlers propagandaminister Goebbels utnyttjade fenomenet att använda barn i propagandasyfte.
Att lämna över ansvaret för Sveriges största dagstidning till en omyndig, outbildad aktivist är helt obegripligt. Det är vansinne. Om det inte vore för det absurda faktumet att vi befinner oss i en existentiell kris som fortfarande ignoreras av vårt samhälle, skriver Greta Thunberg, gästande chefredaktör för DN den 6 december.
Statstelevisionen (SVT) hänger på tillsammans med boulevardblaskorna och MSM

S.Kling

Redaktör klingbloggen