Barn utnyttjades Då som Nu av Makteliten

Barn utnyttjades Då som Nu av Globalistiska Makteliten i form av (MSM)

Greta, som nu inte är bara Sveriges utan hela världens Greta

Genom FN, IPCC, MSM (mainstream media) har Greta fått ett näst intill Helgonlikt status. Greta rör sig med de absoluta topparna inom världspolitiken och i FN rör hon sig nu mer nästintill som barn i huset. Det är inget fel med Greta, hon tror på det hon gör och att människor är goda, talar sanning och vill alla människor väl. Att hon fått den Helgonlika status är att, det gagnar Globalisternas maktelit.

Barn går alltid hem

Barn går alltid hem Hitlers propagandaminister Goebbels utnyttjade fenomenet att använda barn i propagandasyfte. Alla ingredienser finns, barn-oskyldig blick, mm. i Gretas fall, ett hälsostatus, helt perfekt. Det spelar positivt på våra känslor. Nästan alla köper det konceptet, vare sig det är sant eller falskt.

Kritiskt tänkande

Att exploatera barn i propagandasyfte borde göra att vi höjer ögonbrynen just för att det är Barn! Speciellt om det gäller på politisk toppnivå.
MSM (mainstream media) skriver spaltmil om Greta världen över (varför). MSM är Globalisternas propagandamaskineri, ägs till nittio procent av just Globalismens Oligarker, i Sverige Bonnierkoncernen med sin ägarstruktur.
Det skrivs otroligt mycket om Gretas hälsostatus (varför), därför att det är en viktig ingrediens vars syfte är att spela på våra känslor, men har i själva verket inte med Gretas miljö-klimat engagemang att göra.

I ärlighetens namn

Vad kan Greta egentligen om miljö och klimat globalt sett? Vad kan Greta om vuxenvärldens falskspel, som inte ens vuxna förstår? Hur kommer Greta reagera den dagen hon förstår att allt var en lögn? Vem tar ansvar för Greta då? FN, MSM…? Kommer Greta bli en politisk haverist när lögnen avslöjas? Kommer Greta kunna lita på andra människor när sanningen uppdagats? Varför låter föräldrarna detta fortsätta?
För övrigt önskar jag Greta all lycka i den vuxna världens falskspel.

Barn går alltid hem Hitlers propagandaminister Goebbels utnyttjade fenomenet att använda barn i propagandasyfte.
Att lämna över ansvaret för Sveriges största dagstidning till en omyndig, outbildad aktivist är helt obegripligt. Det är vansinne. Om det inte vore för det absurda faktumet att vi befinner oss i en existentiell kris som fortfarande ignoreras av vårt samhälle, skriver Greta Thunberg, gästande chefredaktör för DN den 6 december.
Statstelevisionen (SVT) hänger på tillsammans med boulevardblaskorna och MSM

S.Kling

Redaktör klingbloggen