Pfizers covid-19-vaccin visar 90 procents säkerhet

Pfizers covid-19-vaccin visar 90 procents säkerhet

Pfizers och Biontechs covid-19-vaccin visar över 90 procents effektivitet. Det meddelar bolagen i ett pressmeddelande

”De pågående fas III-studierna av läkemedelsbolagens mRNA-baserade vaccinkandidat visar att nio av tio fick skydd mot sars-cov-2 som orsakar covid-19. Skyddet för patienterna utvecklades sju dagar efter den andra dosen, och 28 dagar efter den första, uppger bolagen.”

Vad innebär då detta? -Jo, att efter den första dosen blir det ytterligare 28 dagars karantän för att till nittio procent vara skyddad, under förutsättningen att man inte blir smittad under de tjugoåtta dagar det tar för kroppen att lära sig känna igen viruset.

Det aktuella vaccinet består av genetiskt material, mRNA, som kodar för ett ytprotein (spikeprotein) på det nya coronaviruset sars-cov-2.

När man vaccineras med detta vaccin kommer ytproteinet att produceras av våra celler. Kroppen reagerar då på detta främmande ämne genom att utveckla antikroppar och T-celler som riktar sig specifikt mot detta protein.

Nittio procent skydd låter väl bra, eller? För Sveriges del innebär det att drygt 1 miljon kommer inte ha eller få ett effektivt skydd, smaka på det.

Naturligtvis eller med stor sannolikhet blir det de mest utsatta som kommer att drabbas åter igen, för att inte tala om eventuella biverkningar som följd, alla har nog svininfluensan i färskt minne och vilka påföljderna blev. Det finns all anledning till att Svenska befolkningen känner oro, där dryga trettio procent känner stor oro.

S.Kling

Redaktör klingbloggen

SARS-CoV-2-viruset Follow the Money

SARS-CoV-2-viruset. Världshistoriens störst bedrägeri?

Lars Bern

Brev från 400 läkare.

UTDRAG
Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och av över 1000 av annan sjukvårdspersonal. Brevet är ställt till alla belgiska
myndigheter och alla belgiska medier den 5 september 2020.

Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste månaderna.

Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.

Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av censur.

Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon krispolitik längre. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.

Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.

Hela brevet som är mycket intressant och läsvärt går att läsa på:

Lars Berns blogg https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

Brevet bekräftar det mång har anat, inte minst alla som skriver och bloggar på fria medier att det pågår ett gigantiskt bedrägeri.

Djupt involverad i BIG PHARMA
Bara provtagningar genererar miljarder.
Vad kommer då Vaccinet generera?
Follow the money
I särklass den största bidragsgivaren till WHO

S.Kling

Redaktör klingbloggen