Den Nya Världsordningen 3-3

Det 2000-talets nya världsordning – New World Order

Ett uppenbart verktyg som används för arbetet mot en världsregering är frihandelsavtal som TPP, NAFTA, TISA och TTIP. Det stora problemet med dessa avtal är att de bryter mot lagarna för nationell och lokal suveränitet. I internationella frihandelsavtal kommer länder överens om en standarduppsättning regler som förhandlats fram i hemlighet och som överskrider nationerna. Alla länder måste följa dem så det gäller att skapa samma regler för alla. Om länder inte följer dessa universella lagar så kan nationen och även städer stämmas i hemliga internationella skiljenämnder i stället för i nationella domstolar och det på skattebetalarnas bekostnad.

Detta massiva maktövertagande av eliten för deras egna intressen kommer inte bara att göra det extremt svårt för små företag att konkurrera med internationella företag med betydligt mer kapital, utan det ger också bort folkets rätt att utöva lokal demokrati. Dessutom centraliseras makten till internationella institutioner som inte är folkvalda.
Andra verktyg som används är IMF (Internationella Valutafonden) och Världsbanken, vilka syftar till att behålla kontrollen över utvecklingsländer genom att fånga in dem i stora skuldberg. Dessutom är det Bank for International Settlements (BIS), som fungerar som ”centralbankernas centralbank”.  Carol Quigley varnade för denna organisation i sina böcker[6] och en del menar att det är en av Rothschild och Rockefeller kontrollerad bank.
Enligt beräkningar finns det kanske bara elva länder kvar utan centralbanker under kontroll av BIS: Venezuela, Somalia, Libanon, Libyen, Irak, Afghanistan, Kuba, Iran, Sudan, Syrien och Nordkorea. Emellertid har centralbankerna i Irak, Libyen, Afghanistan och södra Sudan blivit privata banker vilka enligt rykten ägs av Rothschilds. Det finns även flera andra organ, som exempelvis World Trade Organization, World Customs Organization, United Nations, OECD, G20 och Financial Stability Board. De är alla sammankopplade för att utgöra det grundläggande regelverket för internationell rätt, accepterande av global skatt, globala tulltillämpningar och andra fördrag, vilka utgör grunden för den globala styrningen. Sakta men metodiskt dras makten bort från enskilda nationer, samhällen och individer, och förs över till allt färre kollektiva händer som omfattar alltmer. Det börjar med regioner som Europeiska unionen och den föreslagna Nordamerikanska unionen, innan överföringen till den globala världsordningen sker.
De flesta människor kommer naturligtvis att börja undra hur eliten ska kunna göra detta och komma undan med det. Det är verkligen inte så svårt som vissa kanske tror. Ett enkelt sätt att börja förstå hur detta sker är genom att betrakta det med samma strukturella ramar som gäller för ett bolag. I en internationell koncern är maktstrukturen utformad som en hierarkisk pyramid. Successivt läggs mer och mer makt i händerna på allt färre människor som rör sig uppåt i kedjan. Det börjar med arbetarna längst ner i pyramiden. Sedan flyttas makten bitvis upp till nästa nivå anställda, innan man går vidare till regionala och nationella chefer, för att slutligen nå fram till de högsta spelarna, som är ledande befattningshavare i styrelse samt ägare.

Det tas inte ens med i beräkningen det faktum att många företag ägs av andra företag, som i sin tur kanske också slukas av större företagsgrupper och som sen sätter dagordningen för hela stegen. I denna typ av hierarkiska strukturer och nivåer av finansiering spelar uppdelning en viktig funktion när det gäller hur det byggs upp bakom kulisserna; alla är på en ”behöver bara veta” -basis. Ju högre upp man rör sig i kedjan, desto mer kunskap och makt har man över driften och desto mer kan man se av den större bilden. I slutändan kan bara de som befinner sig på toppen se helheten. På grund av detta följer de flesta människor dagordningen. De gör omedvetet och oreflekterat sitt avgränsade jobb utan att veta att de arbetar med att tillgodose intressen som ligger ovanför dem själva. Det innebär att världen i grunden blivit ett feodalt samhälle, där det finns en ägarklass och sen finns alla andra inom den arbetande klassen.
Folk ifrågasätter aldrig varför det är så eftersom samhället aldrig talar om det, det är tabu. Detta andra kraftfulla verktyg har byggt på elitens infiltration och manipulering av vårt sociala medvetande och vår kultur genom dominans och kontroll av media, av underhållningsindustrin (Hollywood), av mat, vetenskap, utbildning, sjukvård, medicin och information. Elitens filantropiska stiftelser, deras statliga inflytande och obegränsade sedelbuntar tillåter dem att investera i social ingenjörskonst av samhället för deras egen agenda och för att forma bilden av vad det innebär att vara människa, en centraliserad bild som integreras av majoriteten av befolkningen. Det råder ingen tvekan om att eliten har haft en stor inverkan på det sociala och individuella medvetandet och de rådande uppfattningarna.
Detta är bara toppen av ett isberg eftersom det finns många fler trådar, nivåer, människor och grupper som inte nämnts här, eftersom listan skulle bli för lång. Historien är långt ifrån vad vi har förletts att tro. Den är full av False flags[7], partiskhet, undanhållande av information eller bara lögner. Men ta inte mitt ord för sant, gör din egen forskning och kom till dina egna slutsatser. Låt inte grupptänkande diktera vad du tänker och tycker!
Vi befinner oss nu på en avgörande punkt när det gäller det sociala medvetandet. Det pågår ett massivt uppvaknande i världsmedvetandet, medan det samtidigt pågår en utveckling mot ökad centralisering och kontroll. Det är på tiden att människor äntligen börjar inse att alla världens problem är mycket mer sammankopplade än vad som lärs ut i skolan. Denna ideologi, som har samlat en ofantlig mängd makt och kapital, har kapat världens medvetande och använder det för att centralisera ändå mer internationell makt i händerna på färre och färre människor. Medan globalisering och en sammankopplad värld låter bra i teorin, finns det många dolda krafter och manipulerare ”bakom tronen” som de allra flesta fortfarande är helt omedvetna om.
Det är hög tid att börja förstå och att börja ställa de svåra frågorna som exempelvis:

Vem har verkligen kontroll över samhället och har de samhällets bästa i åtanke? Centralisering kontra decentralisering är centrum för denna fråga och ett ämne som kommer att definiera världens framtid.

Är centralisering av makten en bra sak eller är decentralisering en bättre internationell modell?

Kan världen vara sammankopplad och samarbeta i ett decentraliserat system?

Är centraliserade regler ens nödvändiga i på 2000-talet?

John D. Rockefeller sa en gång: The day of combination is here to stay. Individualism has gone, never to return.
(”Dagen för kollektivism är här för att stanna. Individualismens tid är förbi för att aldrig återkomma.”)

Det verkar som om arbetet mot kollektivismen fortsätter. Då kommer individualismen att vara död och kollektivismen kommer att segra. Men jag ber alla läsare att åtminstone fundera över vilken typ av balans mellan kollektivism och individualism som är bäst för samhällets framtid. Hur mycket värdesätter vi gruppens makt och konsensus jämfört med individuell självständighet, då människor kan styra sig själva, utan styrning ovanifrån. Detta är inte ett ”svart och vitt”-svar, men tåget är redan på väg, så det är hög tid att uppmärksamma frågan. Det är upp till oss att vakna upp och sakta ner farten, så att vi kan sluta mata vilddjuret och byta riktning om vi behöver och vill göra det. Om vi inte gör det kommer den nya världsordningen, the New World Order, med internationell total kontroll i händerna på en icke vald oligarkisk elit att vara oundviklig. Är det den värld vi vill leva i?

President John F Kennedy försökte varna oss i sitt berömda tal innan han mördades.[8]

Själva ordet hemlighetsmakeri är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. Vi är, som ett folk, naturligt och historiskt sett emot hemliga sällskap, eder och tillvägagångssätt. Vi beslutade för länge sedan att faran med överdriven och obefogad överskylning av relevanta fakta vida överskrider faran för att rättfärdiggöra detta. Även idag finns det litet värde i att motsätta sig hotet av ett slutet samhälle genom att imitera självrådiga begränsningar. Även idag finns det litet värde i att garantera vår nations överlevnad om våra traditioner och sätt att leva inte överlever med detta. Och det föreligger en allvarlig fara i att röster höjs för att tillkännage behovet av en ökad säkerhet, att de som så gör är angelägna att utöka detta till det yttersta i form av censur och hemlighetsmakeri. I den mån jag kan skall jag motarbeta och
inte tillåta detta. 
                      Vårt sätt att leva är under belägring. De som gör sig till vår fiende avancerar jorden runt. Våra kamraters överlevnad är i fara. Trots det har inget krig förklarats; inga gränser har korsats av marscherande trupper; inga missiler har avfyrats. Om du sitter och väntar på en ”klar och tydlig fara”, då kan jag bara säga att faran aldrig har varit så tydlig och dess närvaro har aldrig varit så förestående.
                      För vi ställs emot, världen över, av en monolitisk massivt likriktad och
obarmhärtig konspiration som förlitar sig på hemliga medel för att utöka sin sfär av påverkan; på infiltration istället för invasion; på omstörtning istället för politiska val; på hot istället för frihet att välja; på gerilla nattetid istället för arméer dagtid. Det är ett system som ansamlat omfattande mänskliga och materiella resurser till att konstruera ett högeffektivt maskineri som kombinerar militära, diplomatiska, ekonomiska, vetenskapliga och politiska verksamheter samt underrättelseverksamhet. Dess förberedelser är dolda, inte publicerade. Dess misstag är begravda, inte rubricerade. Dess ifrågasättare är tystade, inte lovordade. Ingen utgift eller slöseri är ifrågasatt; inget rykte skrivs ner; ingen hemlighet är avslöjad. Det bedriver Kalla Kriget, kort och gott, med en krigstidsdisciplin ingen demokrati någonsin hoppas eller önskar kunna mäta sig med. Detta är en tidpunkt av fred och fara som inte kan liknas vid någon annan tidpunkt i historien. – John F Kennedy – president för USA, 1961[9]

För källor, se originalartikeln:

http://wakeup-world.com/2016/03/31/understanding-the-new-world-order-the-who-what-how-and-why/?utm_campaign=Wake+Up+World+e-Newsletter&utm_content=Latest+Headlines+inc.+Re-Connect+With+Ancient+Indian+Holistic+Wisdom+to+Treat+the+Root+Cause+of+
Pain&utm_medium=email&utm_source=getresponse

Vem är författaren Tim Bryant? se (10)

International Peace Conference Discusses The Threat Of A New World Order – 22 mars 2015 – https://pressfortruth.ca/top-stories/international-peace-conference-discusses-threat-new-world-order/

http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/is-the-us-dollar-going-to-collapse/

3 På Yale University har också Bill och Hillary Clinton studerat och Bill Clinton var medlem i Scull and Bones. Hillary Clinton blev nyligen hedersmedlem i Scull and Bones, se Connecticut: Hillary Clinton made Honorary Skull and Bones member during Yale ceremony, http://worldnewsdailyreport.com/connecticut-hillary-clinton-made-honorary-skull-and-bones-member-during-yale-ceremony/.

4 Gå in på denna länk – https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/03/bilderberg.jpg – Klicka sen på bilden så förstoras den och man ser alla namn och företag i ett fantastiskt spindelnät.

5 Wikipedia har listor på namnen.

6  Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time av Carroll Quigley (1966)

False flag var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den. Operationer som utförs i fredstid av civila organisationer, såväl som hemliga myndighetsoperationer, kan till viss del anses gå under falsk flagg om de syftar till att dölja den verkliga aktören. (Wikipedia)

8Talet från John F Kennedy som är värt att minnas. – http://www.vaken.se/talet-fran-john-f-kennedy-som-ar-vart-att-minnas/

[9] Jag har här valt att använda Roger Lasus översättning från Vaken.se, i artikeln Talet från John F Kennedy som är värt att minnas – 2009-05-27 – http://www.vaken.se/talet-fran-john-f-kennedy-som-ar-vart-att-minnas/

10 http://www.thelastamericanvagabond.com/last-american-vagabonds/

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*