ID-kontroll vid inköp av Öl och Tobaksvaror

Coop har i ett antal av ca:224 butiker vid inköp av Öl och tobaksvaror  krävt ID för kontroll, och det är väl helt ok enligt lagens mening. Vad jag där emot inte förstår är varför man kräver ID-kontroll av en i ena fallet är närmare sjuttio år för köp av en dosa snus, i andra fallet en person som var närmare hundra år för köp av två folköl.

Jag har ändå jobbat med lagar regler förordningar i fyrtio år. I första hand gäller väl vid tolkning av lagparagrafen om hur tillämpningen bör ske och här gäller förmodar jag att, lagstiftaren syftar på att försäljare, kassapersonal skall kontrollera i huvudsak att, kunden uppnått rätt ålder för inköp, av i dessa tillfällen Öl och Tobaksvaror.

Coop:s presstalesman förklarar att det är en ”kampanj” för att visa både försäljare/kassapersonal och kunden hur noga det är med ID:kontroll.
Samtidigt påtalas från presstalesmannen att efter kampanjen återgå till normal kontroll, man erkänner i och med det uttalande att denna ”kampanj” varit synnerligen onormal i allra högsta grad

Ledningen för dessa representerade Coop-butiker måste i detta fall tagit ett synnerligen obalanserat beslut de borde tagit hjälp av deras egna jurister för att få hjälp med att tolka tillämpningen. Här gäller det huvudsakligen att ”kontrollera att kunden uppnått rätt ålder” för inköp.

Begära ID upp till trettio verkar rimligt men, kolla en nästa sjuttio och en nästan hundraåring drar ett löjets skimmer över företagsledningen och företaget. 

Kassapersonalen har inget val utan måste utföra detta, annars är det bara att söka nytt arbete.

Kontroll behövs men med sunt förnuft. Rent utseendemässigt ser åtminstone jag skillnad på en TRETTIOÅRING OCH EN HUNDRAÅRING

Redaktör S.Kling