Sveriges Regering har undertecknat Fn:s Migrationsramverk ”Global compact for safe, orderly and regular migration”

Dessa! Sveriges Regering föredrar Globalisternas ideologi, högre än den Svenska Nationalstaten – Folket och dess Demokrati, det är kontentan av undertecknandet av Fn:s Migrationsramverk Global compact for safe, orderly and regular migration . Sveriges Regering har därmed sagt upp samhällskontraktet med Svenska folket vilka en gång tillsatte de samma Denna handling är enligt min mening HÖG(LANDS)FÖRRÄDERI mot Sveriges medborgare och vårt statsskick. I och med undertecknandet av ramverket  spelar de Globalisterna rakt i händerna. Med det ramverket fick Globalismens (mångmiljardärer i US $) Oligarker igenom den sista och allra viktigaste delen för att få full kontroll över Västvärlden utom, några länder som borde hedras för sitt ställningstagande, vilka förstått konsekvenserna och sagt nej till undertecknande av detta ramverk. 

Kan det verkligen vara i Demokratins anda att, Regeringen i en så viktig fråga, får självsvåldigt och med total mörkläggning (med hjälp av MSN)  avgöra en så pass viktig fråga som att underteckna ett ramverk som Global compact for safe, orderly and regular migration det är i demokratins anda fullständigt oacceptabelt. Det skall självklart alltid vara folkomröstning i en så viktig fråga

Man påstå att detta ramverk saknar betydelse eftersom det inte är bindande. Ändå börjar varje MÅL i ramverket med; Vi förbinder oss att… 

 Ex; När det gäller:

UPPFÖLJNING OCH ÖVERSYN

Mål:23;p53

53. Vi uppmuntrar alla medlemsstater att så snart som möjligt utarbeta ambitiösa nationella åtgärder avseende genomförandet av ”Global Compact” och att genomföra regelbundna och inkluderande utvärderingar av framstegen, till exempel genom att en nationell handlingsplan utarbetas frivilligt. Sådana utvärderingar bör utgå från bidrag från alla inblandade aktörer såväl som parlament och lokala myndigheter, och bidra till att effektivt informera om medlemsstaternas deltagande i ”International Migration Review Forum”och andra relevanta forum

Kom sen inte och påstå att ramverket saknar betydelse, det är dags för ”våra” Politiker att, SLUTA LJUGA! Mörklägga, samt gå bakom ryggen på medborgarna. Ta i stället klart avstånd från Globalismen(s) och dess Oligarker.

Tips; Yrken att satsa på framöver  torde med all sannolikhet vara Advokat med inriktning på migrationsfrågor, och där utnyttja möjligheterna i detta ramverk och införliva delar av det samma, eller hela fullt ut i Svensk lagstiftning och säkert kommer EU-Domstolen att säga sitt när det gäller tolkningsföreträde i tvister om och i migrationsfrågor.

Största vinnarna är Globalisternas Oligarker och till viss del Svergie att få ut alla milioner invandrare i sysslelsättning på arbetsmarknaden så att dess kan bidra till Svenska pyramidspelet som kallas Allmänna Pensionssystemet, men då måste vi underhålla med invandring i all oändlighet.

Klicka på länken och las hela ramverket

FNs-Migarationsramverk

Sören Kling

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*